Huisregels Stichting Feestweek Bergentheim:Om de orde en veiligheid te waarborgen, gelden gedurende het gehele evenement onze huisregels. Overtreding van enige huisregel zal onmiddellijk aan de politie worden gemeld, terwijl tevens ontzegging van de toegang zal worden aangezegd. Het bezoek aan ons evenement en deelname aan activiteiten is geheel op eigen risico.

  1. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs welke op verzoek moet worden getoond.
  2. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt.
  3. In de feesttent geldt een rookverbod. Roken is alleen toegestaan buiten de feesttent.
  4. Het gebruiken, bezitten of verhandelen van (soft) drugs is ten strengste verboden.
  5. Het is verboden de nooduitgangen onnodig te openen of te blokkeren.
  6. Instructies van het personeel, de organisatie en de beveiliging dienen, in het belang van uw eigen veiligheid, terstond te worden opgevolgd.
  7. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal of eventueel letsel als gevolg van het bezoek aan evenementen georganiseerd door de feestcommissie.
  8. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden, zal op de veroorzaker worden verhaald.
  9. Tijdens het evenement kunnen opnames/foto's gemaakt worden. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames/foto's openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotiedoeleinden.